گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

ساعت و روزهای حضور در گروههای آموزشی

حسین ابازری برگشادی سرگروه شهرستان سلماس
ایمیل گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

computersalmas@chmail.ir
روزهای حضور در گروههای آموزشی روز های چهارشنبه از ساعت 8 تا 13
شماره تلفن مستقیم گروههای آموزشی 04435239697

بنده حسین ابازری برگشادی امسال سرگروه شهرستان سلماس هستم

هنرآموز رشته کامپیوتر شهرستان سلماس هستم

ایمیل های ارتباط با بنده:

computersalmas@chmail.ir
hosseinabazary@gmail.com

آی دی تلگرام من:

@hosseinab95