گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

گروه آموزشی کامپیوتر شهرستان سلماس

پایگاه اطلاع رسانی گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

ساعت و روزهای حضور در گروههای آموزشی

حسین ابازری برگشادی سرگروه شهرستان سلماس
ایمیل گروه کامپیوتر شهرستان سلماس

computersalmas@chmail.ir
روزهای حضور در گروههای آموزشی روز های چهارشنبه از ساعت 8 تا 13
شماره تلفن مستقیم گروههای آموزشی 04435239697

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است


فراخوان عکاسی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه با جمله <<ایران نگارخانه ای برای شاهنامه>> منتشر شد. جشنواره ملی عکس شاهنامه هر دو سال یکبار از سوی باشگاه شاهنامه پژو هان ،هفته نامه امرداد و باشگاه نقالان برگزار می شود.

زمینه ها : عکس

مهلت: 14 مرداد 97

جوایز:

نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، ده میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هفت میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار،پنج میلیون ریال جایزه نقدی

همچنین از سه هنر مند با اهدا لوح سپاس تقدیر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر:     http://www.festivart.ir/?p=12958
  • حسین ابازری برگشادی

مقاله هنرهای سنتی ایران

دریافت

  • حسین ابازری برگشادی